• Skrátená transferová dokumentácia od roku 2023

  Od roku 2023 nastali veľké zmeny v transferovom oceňovaní. Prirodzene sa im nevyhla ani skrátená transferová dokumentácia. Kto ju musí viesť? Nové usmernenie ministerstva financií o transferovej dokumentácii Zmeny, ktoré nastali v...
 • Zmeny pre transferové oceňovanie od roku 2023

  Novela zákona o dani z príjmov priniesla od roku 2023 niekoľko dôležitých zmien aj pre transferové oceňovanie. Prečítajte si o nich viac. Zmena v definícii závislých osôb: spočítavanie podielov blízkych osôb V...
 • Transferové oceňovanie a úročená a bezúročná pôžička

  Kedy sa na úročenú a bezúročnú pôžičku vzťahuje transferové oceňovanie? Kedy sa pôžička medzi závislými osobami zahŕňa do transferovej dokumentácie? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak...
 • Ako na transferovú dokumentáciu v roku 2022

  Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu, aké sa rozlišujú jej druhy, pre koho je ktorá transferová dokumentácia určená a koľko stojí? Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu v roku 2022 Transferovú dokumentáciu za rok...
 • Ako na transferové oceňovanie v roku 2022

  V článku nájdete tie najdôležitejšie a najaktuálnejšie údaje k téme transferové oceňovanie platné pre rok 2022. Na koho sa vzťahuje transferové oceňovanie v roku 2022 Rovnako ako doteraz, tak aj v roku...
 • Transferová dokumentácia za rok 2021 (kto ju musí viesť)

  Všetko, čo musíte vedieť o transferovej dokumentácii za rok 2021, nájdete v tomto článku. Kto ju musí viesť a čo musí obsahovať? Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu za rok 2021? Kardinálna otázka, ktorá každého...
 • Spriaznené osoby v roku 2021 s vysvetleniami a príkladmi

  Pozrite si presnú definíciu pre spriaznené osoby (resp. závislé osoby) v roku 2021 s praktickými príkladmi a vysvetleniami. Spriaznené osoby v roku 2021 a ich definícia Spriaznené osoby na účely transferového oceňovania definuje §...
 • Transferové oceňovanie 2021 (čo o ňom musíte vedieť)

  Koho sa v roku 2021 týka transferové oceňovanie a aké má v súvislosti s tým povinnosti? Tento článok vám dá odpoveď na všetko. Transferové oceňovanie sa vás týka len vtedy, ak...
 • Transferové oceňovanie v roku 2020

  Prehľad všetkého, čo potrebujete k téme "transferové oceňovanie" pre rok 2020 vedieť. Na koho sa vzťahuje, aké sú pokuty a ako vypracovať dokumentáciu. Na úvod je možné povedať, že v transferovom oceňovaní sa v roku 2020...
 • Transferová dokumentácia v roku 2020

  Transferová dokumentácia v roku 2020 – kto ju musí mať vypracovanú, aké druhy transferovej dokumentácie existujú a pre koho sú určené. Kto (nie) je povinný vypracovať transferovú dokumentáciu v roku 2020? Na otázku, či...
 • Závislé osoby (spriaznené osoby) v roku 2020

  Tu je definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní platná pre rok 2020. Ku každému typu prepojenia nájdete príklady na závislé osoby z praxe. Prepojenia zakladajúce vzťah závislých osôb v roku 2020 V roku 2020 sa za závislé...
 • Interná smernica pre transferové oceňovanie

  Interná smernica pre transferové oceňovanie je vhodná pre stredné a veľké firmy. Je to interný dokument, ktorý popisuje systém transferového oceňovania. Vnútropodniková smernica pre transferové oceňovanie Predovšetkým väčšie spoločnosti majú mnohé oblasti svojej vnútornej organizácie...
 • Transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

  Na vypracovanie transferovej dokumentácie bude mať vplyv nové usmernenie. Zmeny sa uplatnia na transferové dokumentácie za roky 2018, 2019 a neskoršie. Nové usmernenie Ministerstva financií SR o transferovej dokumentácii Daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované...
 • Závislé osoby v roku 2019 (definícia)

  Kto sa považuje za závislé osoby v roku 2019 na účely transferového oceňovania? V článku prinášame kompletný rozbor definície závislých osôb v roku 2019.
 • Odmena konateľa a transferové oceňovanie v roku 2018

  Vzťahuje sa transferové oceňovanie aj na odmenu konateľa s. r. o.? Prečítajte si článok o tom, ako navzájom súvisí odmena konateľa a transferové oceňovanie. Najčastejšie spôsoby odmeňovania konateľov na Slovensku Konateľ je...
 • Smernica OECD o transferovom oceňovaní

  Smernica OECD o transferovom oceňovaní je medzinárodne uznávaným dokumentom udávajúcim pravidlá transferového oceňovania na celom svete. Smernica OECD o transferovom oceňovaní Smernica OECD o transferovom oceňovaní je skrátený názov úplného názvu „smernica OECD o transferovom oceňovaní...
 • Transferové oceňovanie pre občianske združenie v roku 2018

  Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou? Kto môžu byť jeho závislé osoby a akú transferovú dokumentáciu vedie?   Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou Aj transferové oceňovanie občianskeho...
 • Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy v roku 2018

  Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy sa od transferovej dokumentácie podnikateľských subjektov odlišuje niekoľkými špecifikami. V článku Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018 sme vysvetlili, kedy subjekty verejnej správy uskutočňujú...
 • Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018

  Ako a kedy sa uplatňuje transferové oceňovanie pre mestá a obce, ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obecné podniky?   Transferové oceňovanie pre mestá a obce V súčasnosti sa transferové oceňovanie vzťahuje aj na mestá, obce a vyššie...
 • Transferové oceňovanie v roku 2018

  Transferové oceňovanie v roku 2018 – čo by ste o ňom mali vedieť? V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o transferovom oceňovaní v roku 2018.   Koho sa týka transferové oceňovanie v roku...
 • Transferové oceňovanie SZČO v roku 2018

  Týka sa transferové oceňovanie SZČO, živnostníkov a iných podnikateľov – fyzických osôb? Aké má SZČO povinnosti v transferovom oceňovaní v roku 2018?   Transferové oceňovanie SZČO Transferové oceňovanie sa týka aj samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej...
 • Transferová dokumentácia k prenájmu

  Prenájom nehnuteľností patrí medzi časté transakcie závislých osôb. Ako by sa mala vypracovávať transferová dokumentácia k prenájmu? Vypracovanie transferovej dokumentácie k prenájmu Transferová dokumentácia k prenájmu je jednou z povinností závislých osôb, ktoré medzi sebou...
 • Transferová dokumentácia k pôžičkám

  Ako sa má vypracovať transferová dokumentácia k pôžičkám? Ako sa v transferovom oceňovaní vysporiadať s bezúročnými pôžičkami medzi spoločníkom a firmou? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov....
 • Druhy transferovej dokumentácie v roku 2018

  Aktualizované: Na konci roka 2018 bolo vydané nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré určuje obsah transferovej dokumentácie aj za rok 2018 a neskoršie - viac informácií nájdete v článku Transferová...
 • Koho sa týka transferové oceňovanie

  Po prečítaní tohto článku sa dozviete, koho sa týka transferové oceňovanie. Je to prvá otázka, ktorú si podnikatelia kladú. Od odpovede na ňu závisí veľa.   Koho sa týka transferové oceňovanie? Aby sa...
 • Transferové oceňovanie v praxi

  Transferové oceňovanie v praxi – čo všetko v sebe zahŕňa? V príspevku nájdete zrozumiteľne a prakticky vysvetlené, o čom je transferové oceňovanie v praxi.   Transferové oceňovanie v praxi – kedy sa vás začína týkať? Transferové oceňovanie na Slovensku...
 • Pokuty za transferové oceňovanie 

  Za čo všetko hrozí podnikateľom pokuta, ak ide o transferové oceňovanie? Aká môže byť výška pokuty za transferové oceňovanie a ako je možné ju znížiť?   Pokuty za transferové oceňovanie a ich druhy Závislým...
 • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

  Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je jednou z možností, ako sa vyhnúť pokute za transferové oceňovanie. Všetky podrobnosti nájdete v príspevku.   Možnosť požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania V článku Metódy transferového oceňovania sme vysvetlili, čo sú...
 • Korešpondujúca úprava základu dane

  Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní predstavuje zníženie základu dane. Kedy a ako ju môže daňovník vykonať?   Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní V článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie sme vám...
 • Transferové ceny

  Transferová cena je pre transferové oceňovania kľúčová. Transferové ceny medzi závislými osobami by mali byť jedným z hlavných bodov záujmu daňovníka.   Transferové ceny a transferové oceňovanie V transferovom oceňovaní sa častokrát zvykne spomínať spojenie „transferové...
 • Transferové oceňovanie

  Transferové oceňovanie úzko súvisí s daňou, so závislými osobami a ich vzájomnými transakciami. Príspevok ponúka komplexný prehľad tejto rozsiahlej témy.   Transferové oceňovanie – prečo vzniklo? Transferové oceňovanie vzniklo na začiatku 20. storočia...
 • Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia

  V transferovom oceňovaní sú kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia často používanými pojmami. Aké sú to transakcie a ako sa delia?   Kontrolovaná transakcia Transferové oceňovanie sa nevzťahuje na všetky transakcie všetkých daňovníkov. Pravidlá transferového oceňovania sa...
 • Princíp nezávislého vzťahu

  Princíp nezávislého vzťahu je základom transferového oceňovania. Čo princíp nezávislého vzťahu znamená a ako sa posudzuje zhoda s ním?   Transakcie závislých osôb a transakcie nezávislých osôb Keď navzájom spolu obchodujú nezávislé osoby, tak podmienky...
 • Metódy transferového oceňovania

  Príspevok detailne analyzuje všetky metódy transferového oceňovania. Zároveň uvádza aj praktické príklady na metódy transferového oceňovania.   Metódy transferového oceňovania a ich význam Celé transferové oceňovanie sa v zásade zaoberá posudzovaním toho, či cena použitá...
 • Daňové priznanie a transferové oceňovanie

  Transferové oceňovanie má vplyv aj na daňové priznanie. Môže ísť o úpravy základu dane alebo uvádzanie závislých osôb, či objemov kontrolovaných transakcií.   Úprava základu dane závislých osôb v daňovom priznaní – kedy sa...
 • Spriaznené osoby (definícia)

  Spriaznené osoby a transferové oceňovanie spolu bezprostredne súvisia. Definícia spriaznených osôb je dôležitá z hľadiska rozsahu povinností týchto osôb.   Spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené osoby a ich synonymá Spriaznenými osobami môžeme vo všeobecnosti rozumieť fyzické...
 • Úprava základu dane a transferové oceňovanie

  Kedy majú závislé osoby povinnosť vykonať úpravu základu dane? O akú sumu sa vykonáva úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní?   Úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní Závislé osoby častokrát medzi sebou...
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie

  Vypracovanie transferovej dokumentácie je náročná úloha. Prečítajte si článok o najčastejších otázkach a najdôležitejších pravidlách, ktoré s ňou súvisia.   Predpisy upravujúce vypracovanie transferovej dokumentácie Hlavným predpisom upravujúcim vypracovanie transferovej dokumentácie je zákon č....
 • Skrátená transferová dokumentácia

  Skrátená transferová dokumentácia je určená pre väčšinu daňovníkov. V príspevku sa dozviete, na koho sa vzťahuje jej vypracovanie a čo musí obsahovať.   Skrátená transferová dokumentácia Vedenie transferovej dokumentácie je povinnosťou závislých osôb, ktoré medzi...
 • Transferová dokumentácia

  Čo je to transferová dokumentácia a kto má povinnosť ju mať vypracovanú? V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o transferovej dokumentácii.   Transferová dokumentácia – kto ju musí mať vypracovanú? Transferová dokumentácia patrí medzi jedny z najdôležitejších...
 • Príklady na závislé osoby v roku 2018

  Rozumieť definícii závislých osôb nemusí byť jednoduché. V príspevku nájdete viaceré príklady na závislé osoby, po ktorých v tom budete mať jasnejšie.   Vysvetlenie definície závislých osôb V článku Závislé osoby v roku 2018 sme sa...
 • Závislé osoby v roku 2018

  Definícia závislých osôb je pre transferové oceňovania kľúčovou. Závislé osoby v roku 2018 môžu vznikať na základe rôznych typov prepojení.   Prepojenia, na základe ktorých vznikajú závislé osoby Definícia závislých osôb je uvedená v...
 • Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní

  Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sú rôzne a je ich hneď niekoľko. V praxi sa na niektoré z týchto povinností závislých osôb zabúda. Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sa vzťahujú...
 • Právna úprava transferového oceňovania v SR

  Transferové oceňovanie je na Slovensku legislatívne upravené. V príspevku sa dozviete, aká je právna úprava transferového oceňovania na Slovensku.   Transferové oceňovanie upravené v zákone o dani z príjmov Transferové oceňovanie bezprostredne súvisí s daňou z príjmov. Aj...
 • História a vznik transferového oceňovania

  Aké boli dôvody pre vznik transferového oceňovania? V článku sa dozviete to, aká bola história transferového oceňovania a počiatky jeho právnej úpravy.   Dôvody pre vznik transferového oceňovania Predtým, než si povieme ako sa...
 • Čo je to transferové oceňovanie a aký má význam

  Čo je to transferové oceňovanie a aký je význam transferového oceňovania? Tento článok predstavuje úvod do problematiky transferového oceňovania.   Čo je to transferové oceňovanie Čo je to transferové oceňovanie? Transferové oceňovanie je...