Cena za vypracovanie transferovej dokumentácie

Skrátená transferová dokumentácia

od 50 / kus
 • cena za kompletné vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie
 • kontrolované transakcie: počet závisí od roku, v ktorom sa transakcie uskutočnili
 • závislé osoby: v základnej cene je zahrnutých 5 - 10 závislých osôb
 • na rovnaké a opakujúce sa transakcie v rokoch 2014 až 2017 poskytujeme 50 % zľavu

Základná transferová dokumentácia

od 800 / kus
 • cena za kompletné vypracovanie základnej transferovej dokumentácie
 • kontrolované transakcie: počet závisí od druhu, zložitosti a opakovania transakcií
 • závislé osoby: v základnej cene je zahrnutých 5 závislých osôb
 • na rovnaké a opakujúce sa transakcie v jednotlivých rokoch poskytujeme 50 % zľavu

Úplná transferová dokumentácia

od 1500 / kus
 • cena za kompletné vypracovanie úplnej transferovej dokumentácie
 • kontrolované transakcie: počet závisí od druhu, zložitosti a opakovania transakcií
 • závislé osoby: v základnej cene je zahrnutých 5 závislých osôb
 • na rovnaké a opakujúce sa transakcie v jednotlivých rokoch poskytujeme 50 % zľavu

Vedeli ste, že...daňovému úradu musíte transferovú dokumentáciu predložiť do 15 dní a ak nemáte transferovú dokumentáciu vypracovanú (prípadne transferovú dokumentáciu vypracovanú máte, ale nesprávne), bude vám udelená pokuta vo výške do 3 000 eur?

Cena za ostatné služby transferového oceňovania

Zistenie nezávislej trhovej ceny pre transakcie medzi závislými osobami

od 499 / transakcia
 • zistenie nezávislej trhovej ceny kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami, ktorá zodpovedá princípu nezávislého vzťahu (pri ktorej nie je povinnosť vykonávať úpravy základu dane) vrátane kompletnej analýzy porovnateľnosti, použitia metódy transferového oceňovania a dokladov preukazujúcich zistené závery

Odborné poradenstvo ohľadom otázok týkajúcich sa transferového oceňovania

29 / hodina
 • odborné poradenstvo súvisiace s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa pravidiel transferového oceňovania (napríklad vyplnenie daňového priznania v súvislosti s transakciami medzi závislými osobami, posúdenie existencie vzťahu závislých osôb alebo určenie príslušnosti druhu transferovej dokumentácie pre daňovníka)