Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov

 • Vzory

  Vzorová skrátená transferová dokumentácia pre rok 2023

  Nový vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre rok 2023 nadväzuje na svojho obľúbeného predchodcu z roku 2022. V dôsledku zmien v zákone o dani z príjmov a nového usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 sme ho kompletne prepracovali. Ide teda o materiál, ktorý reflektuje najnovšiu legislatívu platnú počnúc rokom 2023. Snažili sme sa vyhovieť všetkým daňovníkom a …

 • Vzory

  Skrátená transferová dokumentácia 2022 (vzor)

  Pre rok 2022 sme vzor skrátenej transferovej dokumentácie ešte viac prepracovali. Výsledkom je, že ho dostanete v dvoch verziách – v skrátenej a v rozšírenej verzii. Skrátená verzia je určená pre tých, ktorí chcú mať v transferovej dokumentácii skutočne len povinné údaje. Zvládne ju vyplniť naozaj každý. Rozšírená verzia obsahuje nad rámec povinných údajov aj nepovinné údaje, ktoré …

 • Vzory

  Poskytnutie úveru (pôžičky) medzi spriaznenými osobami (návod)

  Chystáte sa poskytnúť úver alebo pôžičku medzi spriaznenými osobami a neviete si rady s úrokovou sadzbou? Ak áno, tak ste na správnom mieste! Tento návod, v ktorom sú použité reálne čísla, je totižto ako šitý na mieru práve pre vás. Dozviete sa v ňom to, ako určiť úrokovú sadzbu pri úverových vzťahoch medzi závislými osobami (napríklad pri poskytnutí pôžičky medzi …

 • Vzory

  Vzor skrátenej transferovej dokumentácie 2021 (pre právnickú osobu)

  Tento ultimátny vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre rok 2021 splní očakávania každého daňovníka. Neuspokojuje sa len s povinnými náležitosťami podľa usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ale obsahuje aj ďalšie časti navyše. Tie vnášajú do celej transferovej dokumentácie prvky profesionality a usporiadanosti. Ak vypracujete skrátenú transferovú dokumentáciu podľa tohto vzoru, tak v prípade daňovej kontroly sa nemusíte báť toho, že by …

 • Vzory

  Vzor transferovej dokumentácie pre živnostníkov a SZČO (rok 2021)

  Táto vzorová skrátená transferová dokumentácia pre rok 2021 je primárne určená pre potreby fyzických osôb uskutočňujúcich transakcie so spriaznenými osobami. Využiť ju môžu napríklad živnostníci, umelci, športovci, prenajímatelia a iné SZČO. Vďaka tomu, že tento vzor transferovej dokumentácie okrem povinných náležitostí predpísaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky obsahuje aj niečo viac, umožní vám v prípade daňovej kontroly bližšie vysvetliť vzťahy so …

 • Vzory

  Skrátená transferová dokumentácia (vzor) 2020

  Je vypracovaná s najvyššou precíznosťou a podľa najaktuálnejšej legislatívy upravujúcej obsah skrátenej transferovej dokumentácie pre rok 2020. Aj toto sú jedny z vlastnostní tohto vzoru skrátenej transferovej dokumentácie pre rok 2020. Po zakúpení sa môžete tešiť na 20 rôznorodých transakcií, medzi ktorými nechýba ani jedna z tých, s ktorými sa stretávame pri poskytovaní našich služieb. O aké transakcie presne ide, …

 • Vzory

  Skrátená transferová dokumentácia 2019 (vzor)

  Skrátená transferová dokumentácia pre rok 2019 (vzor) plne zodpovedá slovenskej legislatíve upravujúcej obsah skrátenej transferovej dokumentácie pre zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie má 23 strán a je vyplnený na základe 15 uskutočnených transakcií. Transakcie zahŕňajú napríklad prenájom nehnuteľností, poskytnutie úveru, predaj služieb, nákup tovaru a niekoľko ďalších (viac informácií nižšie v popise). Samozrejmosťou je to, že …

 • Vzory

  Metóda nezávislej trhovej ceny (vzor)

  Metóda nezávislej trhovej ceny (vzor) je precízne vypracovaný vzor, ktorý na reálnych údajoch ilustruje kompletný postup stanovenia ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu pre kontrolovanú transakciu. Predmetom tohto vzoru je metóda nezávislej trhovej ceny, prostredníctvom ktorej sa zisťuje cena dlhodobého hmotného majetku (osobné motorové vozidlo), ktorý je predmetom plánovanej kontrolovanej transakcie medzi nezávislými osobami. Na 16 stranách okrem spôsobu výberu porovnateľných …

 • Vzory

  Základná transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor)

  Základná transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor) je starostlivo pripravený vzor, ktorý dokumentuje systém transferového oceňovania daňovníka uskutočňujúceho cezhraničné kontrolované transakcie v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Vzor základnej transferovej dokumentácie má spolu 42 strán, čo podčiarkuje skutočnosť, že je vypracovaný precízne, komplexne a bez akýchkoľvek kompromisov. Samozrejme obsahuje funkčnú analýzu, rizikovú analýzu, analýzu porovnateľnosti a aplikáciu metódy transferového oceňovania. …

 • Vzory

  Skrátená transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor)

  Skrátená transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor) je precízne vypracovaným vzorom skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2018, ktorý reflektuje najaktuálnejšie právne predpisy upravujúce povinný obsah skrátenej transferovej dokumentácie. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie je vypracovaný k najčastejším druhom kontrolovaných transakcií, s ktorými sa bežný daňovník môže v reálnom živote stretnúť. Ide o prenájom nehnuteľnosti, poskytnutie úveru, poskytnutie služieb, predaj zásob a …

 • Vzory

  Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019

  Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019 predstavuje interný manuál fiktívnej obchodnej spoločnosti platný k právnemu stavu účinnému k 1. januáru 2019, ktorý upravuje jej systém transferového oceňovania modelovaný na reálnych trhových podmienkach. Vzorová interná smernica pre transferové oceňovanie je jedinečným produktom svojho druhu na Slovensku z hľadiska obsahu, rozsahu aj aktuálnosti. Je úplne detailná a celkom konkrétna. Nenájdete v …