Transferové oceňovanie a úročená a bezúročná pôžička

Kedy sa na úročenú a bezúročnú pôžičku vzťahuje transferové oceňovanie? Kedy sa pôžička medzi závislými osobami zahŕňa do transferovej dokumentácie? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, nemusí sa na ňu vždy vzťahovať Read more…

Transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Na vypracovanie transferovej dokumentácie bude mať vplyv nové usmernenie. Zmeny sa uplatnia na transferové dokumentácie za roky 2018, 2019 a neskoršie. Nové usmernenie Ministerstva financií SR o transferovej dokumentácii Daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinný o nich viesť transferovú dokumentáciu. Vyplýva to z § 18 ods. 1 zákona Read more…

Transferové oceňovanie v praxi

Transferové oceňovanie v praxi – čo všetko v sebe zahŕňa? V príspevku nájdete zrozumiteľne a prakticky vysvetlené, o čom je transferové oceňovanie v praxi.   Transferové oceňovanie v praxi – kedy sa vás začína týkať? Transferové oceňovanie na Slovensku upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Read more…

Transferové ceny

Transferová cena je pre transferové oceňovania kľúčová. Transferové ceny medzi závislými osobami by mali byť jedným z hlavných bodov záujmu daňovníka.   Transferové ceny a transferové oceňovanie V transferovom oceňovaní sa častokrát zvykne spomínať spojenie „transferové ceny“ (po anglicky „transfer prices“). Čo to ale transferové ceny vlastne sú a na čo v transferovom oceňovaní slúžia? Read more…

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie úzko súvisí s daňou, so závislými osobami a ich vzájomnými transakciami. Príspevok ponúka komplexný prehľad tejto rozsiahlej témy.   Transferové oceňovanie – prečo vzniklo? Transferové oceňovanie vzniklo na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Postupne sa rozšírilo do celého sveta. Dnes sa transferové oceňovanie uplatňuje takmer vo všetkých Read more…

Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia

V transferovom oceňovaní sú kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia často používanými pojmami. Aké sú to transakcie a ako sa delia?   Kontrolovaná transakcia Transferové oceňovanie sa nevzťahuje na všetky transakcie všetkých daňovníkov. Pravidlá transferového oceňovania sa vzťahujú len na presne špecifikované transakcie uskutočňujúce sa medzi presne špecifikovaným okruhom daňovníkov. V súlade s terminológiou používanou v transferovom Read more…

Princíp nezávislého vzťahu

Princíp nezávislého vzťahu je základom transferového oceňovania. Čo princíp nezávislého vzťahu znamená a ako sa posudzuje zhoda s ním?   Transakcie závislých osôb a transakcie nezávislých osôb Keď navzájom spolu obchodujú nezávislé osoby, tak podmienky ich obchodných vzťahov sú spravidla výsledkom pôsobenia trhových síl. Kupujúci chce kúpiť za čo najnižšiu cenu a predávajúci Read more…

Metódy transferového oceňovania

Príspevok detailne analyzuje všetky metódy transferového oceňovania. Zároveň uvádza aj praktické príklady na metódy transferového oceňovania.   Metódy transferového oceňovania a ich význam Celé transferové oceňovanie sa v zásade zaoberá posudzovaním toho, či cena použitá v kontrolovaných transakciách závislých osôb zodpovedala princípu nezávislého vzťahu. Inými slovami povedané, či cena medzi závislými osobami bola Read more…