Ako na transferovú dokumentáciu v roku 2022

Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu, aké sa rozlišujú jej druhy, pre koho je ktorá transferová dokumentácia určená a koľko stojí? Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu v roku 2022 Transferovú dokumentáciu za rok 2022 musí vypracovať ten daňovník, ktorému to vyplýva z usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení Read more…

Transferová dokumentácia za rok 2021 (kto ju musí viesť)

Všetko, čo musíte vedieť o transferovej dokumentácii za rok 2021, nájdete v tomto článku. Kto ju musí viesť a čo musí obsahovať? Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu za rok 2021? Kardinálna otázka, ktorá každého zaujíma ako prvá, je: „Kto je povinný za rok 2021 vypracovať transferovú dokumentáciu?“ Odpoveď na túto otázku závisí Read more…

Transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Na vypracovanie transferovej dokumentácie bude mať vplyv nové usmernenie. Zmeny sa uplatnia na transferové dokumentácie za roky 2018, 2019 a neskoršie. Nové usmernenie Ministerstva financií SR o transferovej dokumentácii Daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinný o nich viesť transferovú dokumentáciu. Vyplýva to z § 18 ods. 1 zákona Read more…

Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy v roku 2018

Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy sa od transferovej dokumentácie podnikateľských subjektov odlišuje niekoľkými špecifikami. V článku Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018 sme vysvetlili, kedy subjekty verejnej správy uskutočňujú transakcie podliehajúce transferovému oceňovaniu a kto je pre ne závislou osobou. Uviedli sme tu aj to, aké povinnosti majú subjekty Read more…

Transferová dokumentácia k prenájmu

Prenájom nehnuteľností patrí medzi časté transakcie závislých osôb. Ako by sa mala vypracovávať transferová dokumentácia k prenájmu? Vypracovanie transferovej dokumentácie k prenájmu Transferová dokumentácia k prenájmu je jednou z povinností závislých osôb, ktoré medzi sebou prenajímajú nehnuteľnosti alebo aj hnuteľné veci. Na každú z transakcií, ktorej predmetom je príjem (alebo výnos) z nájomného a ktorej Read more…

Transferová dokumentácia k pôžičkám

Ako sa má vypracovať transferová dokumentácia k pôžičkám? Ako sa v transferovom oceňovaní vysporiadať s bezúročnými pôžičkami medzi spoločníkom a firmou? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia kontrolovanú transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, vzťahuje sa na ňu Read more…

Vypracovanie transferovej dokumentácie

Vypracovanie transferovej dokumentácie je náročná úloha. Prečítajte si článok o najčastejších otázkach a najdôležitejších pravidlách, ktoré s ňou súvisia.   Predpisy upravujúce vypracovanie transferovej dokumentácie Hlavným predpisom upravujúcim vypracovanie transferovej dokumentácie je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Vypracovanie transferovej dokumentácie Read more…