Ako na transferovú dokumentáciu v roku 2022

Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu, aké sa rozlišujú jej druhy, pre koho je ktorá transferová dokumentácia určená a koľko stojí? Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu v roku 2022 Transferovú dokumentáciu za rok 2022 musí vypracovať ten daňovník, ktorému to vyplýva z usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení Read more…

Transferová dokumentácia za rok 2021 (kto ju musí viesť)

Všetko, čo musíte vedieť o transferovej dokumentácii za rok 2021, nájdete v tomto článku. Kto ju musí viesť a čo musí obsahovať? Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu za rok 2021? Kardinálna otázka, ktorá každého zaujíma ako prvá, je: „Kto je povinný za rok 2021 vypracovať transferovú dokumentáciu?“ Odpoveď na túto otázku závisí Read more…

Transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Na vypracovanie transferovej dokumentácie bude mať vplyv nové usmernenie. Zmeny sa uplatnia na transferové dokumentácie za roky 2018, 2019 a neskoršie. Nové usmernenie Ministerstva financií SR o transferovej dokumentácii Daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinný o nich viesť transferovú dokumentáciu. Vyplýva to z § 18 ods. 1 zákona Read more…

Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy v roku 2018

Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy sa od transferovej dokumentácie podnikateľských subjektov odlišuje niekoľkými špecifikami. V článku Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018 sme vysvetlili, kedy subjekty verejnej správy uskutočňujú transakcie podliehajúce transferovému oceňovaniu a kto je pre ne závislou osobou. Uviedli sme tu aj to, aké povinnosti majú subjekty Read more…

Transferová dokumentácia k prenájmu

Prenájom nehnuteľností patrí medzi časté transakcie závislých osôb. Ako by sa mala vypracovávať transferová dokumentácia k prenájmu? Vypracovanie transferovej dokumentácie k prenájmu Transferová dokumentácia k prenájmu je jednou z povinností závislých osôb, ktoré medzi sebou prenajímajú nehnuteľnosti alebo aj hnuteľné veci. Na každú z transakcií, ktorej predmetom je príjem (alebo výnos) z nájomného a ktorej Read more…

Transferová dokumentácia k pôžičkám

Ako sa má vypracovať transferová dokumentácia k pôžičkám? Ako sa v transferovom oceňovaní vysporiadať s bezúročnými pôžičkami medzi spoločníkom a firmou? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia kontrolovanú transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, vzťahuje sa na ňu Read more…