Transferové oceňovanie v roku 2020

Prehľad všetkého, čo potrebujete k téme „transferové oceňovanie“ pre rok 2020 vedieť. Na koho sa vzťahuje, aké sú pokuty a ako vypracovať dokumentáciu. Na úvod je možné povedať, že v transferovom oceňovaní sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom žiadne zásadné zmeny neudiali (ide len o dve menšie zmeny). Transferové oceňovanie teda v roku Read more…

Transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Na vypracovanie transferovej dokumentácie bude mať vplyv nové usmernenie. Zmeny sa uplatnia na transferové dokumentácie za roky 2018, 2019 a neskoršie. Nové usmernenie Ministerstva financií SR o transferovej dokumentácii Daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinný o nich viesť transferovú dokumentáciu. Vyplýva to z § 18 ods. 1 zákona Read more…

Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy v roku 2018

Transferová dokumentácia subjektov verejnej správy sa od transferovej dokumentácie podnikateľských subjektov odlišuje niekoľkými špecifikami. V článku Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018 sme vysvetlili, kedy subjekty verejnej správy uskutočňujú transakcie podliehajúce transferovému oceňovaniu a kto je pre ne závislou osobou. Uviedli sme tu aj to, aké povinnosti majú subjekty Read more…

Transferová dokumentácia k prenájmu

Prenájom nehnuteľností patrí medzi časté transakcie závislých osôb. Ako by sa mala vypracovávať transferová dokumentácia k prenájmu? Vypracovanie transferovej dokumentácie k prenájmu Transferová dokumentácia k prenájmu je jednou z povinností závislých osôb, ktoré medzi sebou prenajímajú nehnuteľnosti alebo aj hnuteľné veci. Na každú z transakcií, ktorej predmetom je príjem (alebo výnos) z nájomného a ktorej Read more…

Transferová dokumentácia k pôžičkám

Ako sa má vypracovať transferová dokumentácia k pôžičkám? Ako sa v transferovom oceňovaní vysporiadať s bezúročnými pôžičkami medzi spoločníkom a firmou? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia kontrolovanú transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, vzťahuje sa na ňu Read more…

Vypracovanie transferovej dokumentácie

Vypracovanie transferovej dokumentácie je náročná úloha. Prečítajte si článok o najčastejších otázkach a najdôležitejších pravidlách, ktoré s ňou súvisia.   Predpisy upravujúce vypracovanie transferovej dokumentácie Hlavným predpisom upravujúcim vypracovanie transferovej dokumentácie je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Vypracovanie transferovej dokumentácie Read more…

Skrátená transferová dokumentácia

Skrátená transferová dokumentácia je určená pre väčšinu daňovníkov. V príspevku sa dozviete, na koho sa vzťahuje jej vypracovanie a čo musí obsahovať.   Skrátená transferová dokumentácia Vedenie transferovej dokumentácie je povinnosťou závislých osôb, ktoré medzi sebou uskutočňujú kontrolované transakcie. Skrátená transferová dokumentácia je jednou z troch transferových dokumentácií, ktoré môžu daňovníci o kontrolovaných transakciách Read more…

Transferová dokumentácia

Čo je to transferová dokumentácia a kto má povinnosť ju mať vypracovanú? V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o transferovej dokumentácii.   Transferová dokumentácia – kto ju musí mať vypracovanú? Transferová dokumentácia patrí medzi jedny z najdôležitejších povinností závislých osôb. Je možné povedať, že každá fyzická osoba alebo právnická osoba je prepojená s nejakou inou Read more…