Transferové oceňovanie v roku 2020

Prehľad všetkého, čo potrebujete k téme „transferové oceňovanie“ pre rok 2020 vedieť. Na koho sa vzťahuje, aké sú pokuty a ako vypracovať dokumentáciu. Na úvod je možné povedať, že v transferovom oceňovaní sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom žiadne zásadné zmeny neudiali (ide len o dve menšie zmeny). Transferové oceňovanie teda v roku Read more…

Interná smernica pre transferové oceňovanie

Interná smernica pre transferové oceňovanie je vhodná pre stredné a veľké firmy. Je to interný dokument, ktorý popisuje systém transferového oceňovania. Vnútropodniková smernica pre transferové oceňovanie Predovšetkým väčšie spoločnosti majú mnohé oblasti svojej vnútornej organizácie upravené rôznymi vnútornými predpismi. Najčastejšie sa môžeme v praxi stretnúť s predpismi týkajúcimi sa zamestnancov, bezpečnosti a ochrany Read more…

Odmena konateľa a transferové oceňovanie v roku 2018

Vzťahuje sa transferové oceňovanie aj na odmenu konateľa s. r. o.? Prečítajte si článok o tom, ako navzájom súvisí odmena konateľa a transferové oceňovanie. Najčastejšie spôsoby odmeňovania konateľov na Slovensku Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. To znamená, že s. r. o. koná práve prostredníctvom svojho konateľa (alebo viacerých Read more…

Smernica OECD o transferovom oceňovaní

Smernica OECD o transferovom oceňovaní je medzinárodne uznávaným dokumentom udávajúcim pravidlá transferového oceňovania na celom svete. Smernica OECD o transferovom oceňovaní Smernica OECD o transferovom oceňovaní je skrátený názov úplného názvu „smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní“. Ako vyplýva z jej názvu, za jej zhotovením stojí OECD – Organizácia pre hospodársku Read more…

Transferové oceňovanie pre občianske združenie v roku 2018

Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou? Kto môžu byť jeho závislé osoby a akú transferovú dokumentáciu vedie?   Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou Aj transferové oceňovanie občianskeho združenia je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon Read more…

Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018

Ako a kedy sa uplatňuje transferové oceňovanie pre mestá a obce, ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obecné podniky?   Transferové oceňovanie pre mestá a obce V súčasnosti sa transferové oceňovanie vzťahuje aj na mestá, obce a vyššie územné celky. A nielen na ne, ale aj na nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, či obchodné spoločnosti. Read more…

Transferové oceňovanie SZČO v roku 2018

Týka sa transferové oceňovanie SZČO, živnostníkov a iných podnikateľov – fyzických osôb? Aké má SZČO povinnosti v transferovom oceňovaní v roku 2018?   Transferové oceňovanie SZČO Transferové oceňovanie sa týka aj samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej aj ako „SZČO“). Transferové oceňovanie SZČO v roku 2018 ukladá podobné povinnosti ako v predchádzajúcom roku. V tomto článku budeme Read more…

Transferové oceňovanie v praxi

Transferové oceňovanie v praxi – čo všetko v sebe zahŕňa? V príspevku nájdete zrozumiteľne a prakticky vysvetlené, o čom je transferové oceňovanie v praxi.   Transferové oceňovanie v praxi – kedy sa vás začína týkať? Transferové oceňovanie na Slovensku upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Read more…