Transferové oceňovanie a úročená a bezúročná pôžička

Kedy sa na úročenú a bezúročnú pôžičku vzťahuje transferové oceňovanie? Kedy sa pôžička medzi závislými osobami zahŕňa do transferovej dokumentácie? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, nemusí sa na ňu vždy vzťahovať Read more…

Interná smernica pre transferové oceňovanie

Interná smernica pre transferové oceňovanie je vhodná pre stredné a veľké firmy. Je to interný dokument, ktorý popisuje systém transferového oceňovania. Vnútropodniková smernica pre transferové oceňovanie Predovšetkým väčšie spoločnosti majú mnohé oblasti svojej vnútornej organizácie upravené rôznymi vnútornými predpismi. Najčastejšie sa môžeme v praxi stretnúť s predpismi týkajúcimi sa zamestnancov, bezpečnosti a ochrany Read more…

Odmena konateľa a transferové oceňovanie v roku 2018

Vzťahuje sa transferové oceňovanie aj na odmenu konateľa s. r. o.? Prečítajte si článok o tom, ako navzájom súvisí odmena konateľa a transferové oceňovanie. Najčastejšie spôsoby odmeňovania konateľov na Slovensku Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. To znamená, že s. r. o. koná práve prostredníctvom svojho konateľa (alebo viacerých Read more…

Smernica OECD o transferovom oceňovaní

Smernica OECD o transferovom oceňovaní je medzinárodne uznávaným dokumentom udávajúcim pravidlá transferového oceňovania na celom svete. Smernica OECD o transferovom oceňovaní Smernica OECD o transferovom oceňovaní je skrátený názov úplného názvu „smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní“. Ako vyplýva z jej názvu, za jej zhotovením stojí OECD – Organizácia pre hospodársku Read more…

Transferové oceňovanie pre občianske združenie v roku 2018

Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou? Kto môžu byť jeho závislé osoby a akú transferovú dokumentáciu vedie?   Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou Aj transferové oceňovanie občianskeho združenia je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon Read more…

Transferové oceňovanie pre mestá a obce v roku 2018

Ako a kedy sa uplatňuje transferové oceňovanie pre mestá a obce, ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obecné podniky?   Transferové oceňovanie pre mestá a obce V súčasnosti sa transferové oceňovanie vzťahuje aj na mestá, obce a vyššie územné celky. A nielen na ne, ale aj na nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, či obchodné spoločnosti. Read more…