Transferové oceňovanie SZČO v roku 2018

Týka sa transferové oceňovanie SZČO, živnostníkov a iných podnikateľov – fyzických osôb? Aké má SZČO povinnosti v transferovom oceňovaní v roku 2018?   Transferové oceňovanie SZČO Transferové oceňovanie sa týka aj samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej aj ako „SZČO“). Transferové oceňovanie SZČO v roku 2018 ukladá podobné povinnosti ako v predchádzajúcom roku. V tomto článku budeme Read more…

Transferové oceňovanie v praxi

Transferové oceňovanie v praxi – čo všetko v sebe zahŕňa? V príspevku nájdete zrozumiteľne a prakticky vysvetlené, o čom je transferové oceňovanie v praxi.   Transferové oceňovanie v praxi – kedy sa vás začína týkať? Transferové oceňovanie na Slovensku upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Read more…

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je jednou z možností, ako sa vyhnúť pokute za transferové oceňovanie. Všetky podrobnosti nájdete v príspevku.   Možnosť požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania V článku Metódy transferového oceňovania sme vysvetlili, čo sú to metódy transferového oceňovania a na čo sa v transferovom oceňovaní používajú. Detailne sme každú z nich aj s použitím praktických Read more…

Korešpondujúca úprava základu dane

Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní predstavuje zníženie základu dane. Kedy a ako ju môže daňovník vykonať?   Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní V článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie sme vám priniesli podrobné informácie o tom, kedy a o akú sumu sú závislé osoby z dôvodu transferového oceňovania povinné zvýšiť svoj Read more…

Transferové ceny

Transferová cena je pre transferové oceňovania kľúčová. Transferové ceny medzi závislými osobami by mali byť jedným z hlavných bodov záujmu daňovníka.   Transferové ceny a transferové oceňovanie V transferovom oceňovaní sa častokrát zvykne spomínať spojenie „transferové ceny“ (po anglicky „transfer prices“). Čo to ale transferové ceny vlastne sú a na čo v transferovom oceňovaní slúžia? Read more…

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie úzko súvisí s daňou, so závislými osobami a ich vzájomnými transakciami. Príspevok ponúka komplexný prehľad tejto rozsiahlej témy.   Transferové oceňovanie – prečo vzniklo? Transferové oceňovanie vzniklo na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Postupne sa rozšírilo do celého sveta. Dnes sa transferové oceňovanie uplatňuje takmer vo všetkých Read more…

Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia

V transferovom oceňovaní sú kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia často používanými pojmami. Aké sú to transakcie a ako sa delia?   Kontrolovaná transakcia Transferové oceňovanie sa nevzťahuje na všetky transakcie všetkých daňovníkov. Pravidlá transferového oceňovania sa vzťahujú len na presne špecifikované transakcie uskutočňujúce sa medzi presne špecifikovaným okruhom daňovníkov. V súlade s terminológiou používanou v transferovom Read more…