Princíp nezávislého vzťahu

Princíp nezávislého vzťahu je základom transferového oceňovania. Čo princíp nezávislého vzťahu znamená a ako sa posudzuje zhoda s ním?   Transakcie závislých osôb a transakcie nezávislých osôb Keď navzájom spolu obchodujú nezávislé osoby, tak podmienky ich obchodných vzťahov sú spravidla výsledkom pôsobenia trhových síl. Kupujúci chce kúpiť za čo najnižšiu cenu a predávajúci Read more…

Metódy transferového oceňovania

Príspevok detailne analyzuje všetky metódy transferového oceňovania. Zároveň uvádza aj praktické príklady na metódy transferového oceňovania.   Metódy transferového oceňovania a ich význam Celé transferové oceňovanie sa v zásade zaoberá posudzovaním toho, či cena použitá v kontrolovaných transakciách závislých osôb zodpovedala princípu nezávislého vzťahu. Inými slovami povedané, či cena medzi závislými osobami bola Read more…

Daňové priznanie a transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie má vplyv aj na daňové priznanie. Môže ísť o úpravy základu dane alebo uvádzanie závislých osôb, či objemov kontrolovaných transakcií.   Úprava základu dane závislých osôb v daňovom priznaní – kedy sa vykonáva? Daňové priznanie obsahuje mnohé informácie o závislých osobách a ich kontrolovaných transakciách. Závislé osoby upravujú v daňovom priznaní základ dane Read more…

Úprava základu dane a transferové oceňovanie

Kedy majú závislé osoby povinnosť vykonať úpravu základu dane? O akú sumu sa vykonáva úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní?   Úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní Závislé osoby častokrát medzi sebou uskutočňujú vzájomné transakcie. Avšak cena kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami je v mnohých prípadoch iná, akú by medzi Read more…

Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní

Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sú rôzne a je ich hneď niekoľko. V praxi sa na niektoré z týchto povinností závislých osôb zabúda. Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sa vzťahujú na fyzické osoby alebo právnické osoby vtedy, keď uskutočňujú transakcie so závislými osobami. A to bez ohľadu na predmet Read more…

Právna úprava transferového oceňovania v SR

Transferové oceňovanie je na Slovensku legislatívne upravené. V príspevku sa dozviete, aká je právna úprava transferového oceňovania na Slovensku.   Transferové oceňovanie upravené v zákone o dani z príjmov Transferové oceňovanie bezprostredne súvisí s daňou z príjmov. Aj preto je transferové oceňovanie z právneho hľadiska na Slovensku upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení Read more…

História a vznik transferového oceňovania

Aké boli dôvody pre vznik transferového oceňovania? V článku sa dozviete to, aká bola história transferového oceňovania a počiatky jeho právnej úpravy.   Dôvody pre vznik transferového oceňovania Predtým, než si povieme ako sa vyvíjala história transferového oceňovania, je dobré si zopakovať, čo bolo príčinou vzniku transferového oceňovania. Dôvodom, ktoré podnietili Read more…

Čo je to transferové oceňovanie a aký má význam

Čo je to transferové oceňovanie a aký je význam transferového oceňovania? Tento článok predstavuje úvod do problematiky transferového oceňovania.   Čo je to transferové oceňovanie Čo je to transferové oceňovanie? Transferové oceňovanie je možné v určitom slova zmysle považovať za samostatnú ekonomickú vednú disciplínu. V angličtine sa preň používa výraz „transfer pricing“. Read more…