Pokuty za transferové oceňovanie 

Za čo všetko hrozí podnikateľom pokuta, ak ide o transferové oceňovanie? Aká môže byť výška pokuty za transferové oceňovanie a ako je možné ju znížiť?   Pokuty za transferové oceňovanie a ich druhy Závislým osobám môže byť uložená pokuta za transferové oceňovanie v súvislosti s nesplnením si niektorej zo svojich povinností. V praxi preto Read more…

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je jednou z možností, ako sa vyhnúť pokute za transferové oceňovanie. Všetky podrobnosti nájdete v príspevku.   Možnosť požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania V článku Metódy transferového oceňovania sme vysvetlili, čo sú to metódy transferového oceňovania a na čo sa v transferovom oceňovaní používajú. Detailne sme každú z nich aj s použitím praktických Read more…

Korešpondujúca úprava základu dane

Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní predstavuje zníženie základu dane. Kedy a ako ju môže daňovník vykonať?   Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní V článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie sme vám priniesli podrobné informácie o tom, kedy a o akú sumu sú závislé osoby z dôvodu transferového oceňovania povinné zvýšiť svoj Read more…

Spriaznené osoby (definícia)

Spriaznené osoby a transferové oceňovanie spolu bezprostredne súvisia. Definícia spriaznených osôb je dôležitá z hľadiska rozsahu povinností týchto osôb.   Spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené osoby a ich synonymá Spriaznenými osobami môžeme vo všeobecnosti rozumieť fyzické osoby alebo právnické osoby, medzi ktorými existujú vzťahy, na základe ktorých jedna osoba môže aspoň v podstatnej miere Read more…

Úprava základu dane a transferové oceňovanie

Kedy majú závislé osoby povinnosť vykonať úpravu základu dane? O akú sumu sa vykonáva úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní?   Úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní Závislé osoby častokrát medzi sebou uskutočňujú vzájomné transakcie. Avšak cena kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami je v mnohých prípadoch iná, akú by medzi Read more…

Príklady na závislé osoby v roku 2018

Rozumieť definícii závislých osôb nemusí byť jednoduché. V príspevku nájdete viaceré príklady na závislé osoby, po ktorých v tom budete mať jasnejšie.   Vysvetlenie definície závislých osôb V článku Závislé osoby v roku 2018 sme sa venovali analýze rozsiahlej definície závislých osôb v transferovom oceňovaní. Na základe nej vieme, že závislé osoby môžu vznikať Read more…