Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je jednou z možností, ako sa vyhnúť pokute za transferové oceňovanie. Všetky podrobnosti nájdete v príspevku.   Možnosť požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania V článku Metódy transferového oceňovania sme vysvetlili, čo sú to metódy transferového oceňovania a na čo sa v transferovom oceňovaní používajú. Detailne sme každú z nich aj s použitím praktických Read more…

Korešpondujúca úprava základu dane

Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní predstavuje zníženie základu dane. Kedy a ako ju môže daňovník vykonať?   Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní V článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie sme vám priniesli podrobné informácie o tom, kedy a o akú sumu sú závislé osoby z dôvodu transferového oceňovania povinné zvýšiť svoj Read more…

Spriaznené osoby (definícia)

Spriaznené osoby a transferové oceňovanie spolu bezprostredne súvisia. Definícia spriaznených osôb je dôležitá z hľadiska rozsahu povinností týchto osôb.   Spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené osoby a ich synonymá Spriaznenými osobami môžeme vo všeobecnosti rozumieť fyzické osoby alebo právnické osoby, medzi ktorými existujú vzťahy, na základe ktorých jedna osoba môže aspoň v podstatnej miere Read more…