Transferové oceňovanie a úročená a bezúročná pôžička

Kedy sa na úročenú a bezúročnú pôžičku vzťahuje transferové oceňovanie? Kedy sa pôžička medzi závislými osobami zahŕňa do transferovej dokumentácie? Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, nemusí sa na ňu vždy vzťahovať Read more…

Transferové oceňovanie v praxi

Transferové oceňovanie v praxi – čo všetko v sebe zahŕňa? V príspevku nájdete zrozumiteľne a prakticky vysvetlené, o čom je transferové oceňovanie v praxi.   Transferové oceňovanie v praxi – kedy sa vás začína týkať? Transferové oceňovanie na Slovensku upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Read more…

Korešpondujúca úprava základu dane

Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní predstavuje zníženie základu dane. Kedy a ako ju môže daňovník vykonať?   Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní V článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie sme vám priniesli podrobné informácie o tom, kedy a o akú sumu sú závislé osoby z dôvodu transferového oceňovania povinné zvýšiť svoj Read more…

Transferové ceny

Transferová cena je pre transferové oceňovania kľúčová. Transferové ceny medzi závislými osobami by mali byť jedným z hlavných bodov záujmu daňovníka.   Transferové ceny a transferové oceňovanie V transferovom oceňovaní sa častokrát zvykne spomínať spojenie „transferové ceny“ (po anglicky „transfer prices“). Čo to ale transferové ceny vlastne sú a na čo v transferovom oceňovaní slúžia? Read more…

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie úzko súvisí s daňou, so závislými osobami a ich vzájomnými transakciami. Príspevok ponúka komplexný prehľad tejto rozsiahlej témy.   Transferové oceňovanie – prečo vzniklo? Transferové oceňovanie vzniklo na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Postupne sa rozšírilo do celého sveta. Dnes sa transferové oceňovanie uplatňuje takmer vo všetkých Read more…

Daňové priznanie a transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie má vplyv aj na daňové priznanie. Môže ísť o úpravy základu dane alebo uvádzanie závislých osôb, či objemov kontrolovaných transakcií.   Úprava základu dane závislých osôb v daňovom priznaní – kedy sa vykonáva? Daňové priznanie obsahuje mnohé informácie o závislých osobách a ich kontrolovaných transakciách. Závislé osoby upravujú v daňovom priznaní základ dane Read more…