Spriaznené osoby (definícia)

Spriaznené osoby a transferové oceňovanie spolu bezprostredne súvisia. Definícia spriaznených osôb je dôležitá z hľadiska rozsahu povinností týchto osôb.   Spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené osoby a ich synonymá Spriaznenými osobami môžeme vo všeobecnosti rozumieť fyzické osoby alebo právnické osoby, medzi ktorými existujú vzťahy, na základe ktorých jedna osoba môže aspoň v podstatnej miere Read more…

Príklady na závislé osoby v roku 2018

Rozumieť definícii závislých osôb nemusí byť jednoduché. V príspevku nájdete viaceré príklady na závislé osoby, po ktorých v tom budete mať jasnejšie.   Vysvetlenie definície závislých osôb V článku Závislé osoby v roku 2018 sme sa venovali analýze rozsiahlej definície závislých osôb v transferovom oceňovaní. Na základe nej vieme, že závislé osoby môžu vznikať Read more…

Závislé osoby v roku 2018

Definícia závislých osôb je pre transferové oceňovania kľúčovou. Závislé osoby v roku 2018 môžu vznikať na základe rôznych typov prepojení.   Prepojenia, na základe ktorých vznikajú závislé osoby Definícia závislých osôb je uvedená v § 2 písm. n) až r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj Read more…