Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je jednou z možností, ako sa vyhnúť pokute za transferové oceňovanie. Všetky podrobnosti nájdete v príspevku.   Možnosť požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania V článku Metódy transferového oceňovania sme vysvetlili, čo sú to metódy transferového oceňovania a na čo sa v transferovom oceňovaní používajú. Detailne sme každú z nich aj s použitím praktických Read more…

Transferové ceny

Transferová cena je pre transferové oceňovania kľúčová. Transferové ceny medzi závislými osobami by mali byť jedným z hlavných bodov záujmu daňovníka.   Transferové ceny a transferové oceňovanie V transferovom oceňovaní sa častokrát zvykne spomínať spojenie „transferové ceny“ (po anglicky „transfer prices“). Čo to ale transferové ceny vlastne sú a na čo v transferovom oceňovaní slúžia? Read more…

Princíp nezávislého vzťahu

Princíp nezávislého vzťahu je základom transferového oceňovania. Čo princíp nezávislého vzťahu znamená a ako sa posudzuje zhoda s ním?   Transakcie závislých osôb a transakcie nezávislých osôb Keď navzájom spolu obchodujú nezávislé osoby, tak podmienky ich obchodných vzťahov sú spravidla výsledkom pôsobenia trhových síl. Kupujúci chce kúpiť za čo najnižšiu cenu a predávajúci Read more…

Metódy transferového oceňovania

Príspevok detailne analyzuje všetky metódy transferového oceňovania. Zároveň uvádza aj praktické príklady na metódy transferového oceňovania.   Metódy transferového oceňovania a ich význam Celé transferové oceňovanie sa v zásade zaoberá posudzovaním toho, či cena použitá v kontrolovaných transakciách závislých osôb zodpovedala princípu nezávislého vzťahu. Inými slovami povedané, či cena medzi závislými osobami bola Read more…

Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní

Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sú rôzne a je ich hneď niekoľko. V praxi sa na niektoré z týchto povinností závislých osôb zabúda. Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sa vzťahujú na fyzické osoby alebo právnické osoby vtedy, keď uskutočňujú transakcie so závislými osobami. A to bez ohľadu na predmet Read more…