Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia

V transferovom oceňovaní sú kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia často používanými pojmami. Aké sú to transakcie a ako sa delia?   Kontrolovaná transakcia Transferové oceňovanie sa nevzťahuje na všetky transakcie všetkých daňovníkov. Pravidlá transferového oceňovania sa vzťahujú len na presne špecifikované transakcie uskutočňujúce sa medzi presne špecifikovaným okruhom daňovníkov. V súlade s terminológiou používanou v transferovom Read more…

Princíp nezávislého vzťahu

Princíp nezávislého vzťahu je základom transferového oceňovania. Čo princíp nezávislého vzťahu znamená a ako sa posudzuje zhoda s ním?   Transakcie závislých osôb a transakcie nezávislých osôb Keď navzájom spolu obchodujú nezávislé osoby, tak podmienky ich obchodných vzťahov sú spravidla výsledkom pôsobenia trhových síl. Kupujúci chce kúpiť za čo najnižšiu cenu a predávajúci Read more…

Metódy transferového oceňovania

Príspevok detailne analyzuje všetky metódy transferového oceňovania. Zároveň uvádza aj praktické príklady na metódy transferového oceňovania.   Metódy transferového oceňovania a ich význam Celé transferové oceňovanie sa v zásade zaoberá posudzovaním toho, či cena použitá v kontrolovaných transakciách závislých osôb zodpovedala princípu nezávislého vzťahu. Inými slovami povedané, či cena medzi závislými osobami bola Read more…