Korešpondujúca úprava základu dane

Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní predstavuje zníženie základu dane. Kedy a ako ju môže daňovník vykonať?   Korešpondujúca úprava základu dane v transferovom oceňovaní V článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie sme vám priniesli podrobné informácie o tom, kedy a o akú sumu sú závislé osoby z dôvodu transferového oceňovania povinné zvýšiť svoj Read more…

Daňové priznanie a transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie má vplyv aj na daňové priznanie. Môže ísť o úpravy základu dane alebo uvádzanie závislých osôb, či objemov kontrolovaných transakcií.   Úprava základu dane závislých osôb v daňovom priznaní – kedy sa vykonáva? Daňové priznanie obsahuje mnohé informácie o závislých osobách a ich kontrolovaných transakciách. Závislé osoby upravujú v daňovom priznaní základ dane Read more…

Úprava základu dane a transferové oceňovanie

Kedy majú závislé osoby povinnosť vykonať úpravu základu dane? O akú sumu sa vykonáva úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní?   Úprava základu dane závislých osôb v transferovom oceňovaní Závislé osoby častokrát medzi sebou uskutočňujú vzájomné transakcie. Avšak cena kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami je v mnohých prípadoch iná, akú by medzi Read more…