Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

 • Vzory

  Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019

  Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019 predstavuje interný manuál fiktívnej obchodnej spoločnosti platný k právnemu stavu účinnému k 1. januáru 2019, ktorý upravuje jej systém transferového oceňovania modelovaný na reálnych trhových podmienkach. Vzorová interná smernica pre transferové oceňovanie je jedinečným produktom svojho druhu na Slovensku z hľadiska obsahu, rozsahu aj aktuálnosti. Je úplne detailná a celkom konkrétna. Nenájdete v …

 • Vzory

  Metóda nezávislej trhovej ceny (vzor)

  Metóda nezávislej trhovej ceny (vzor) je precízne vypracovaný vzor, ktorý na reálnych údajoch ilustruje kompletný postup stanovenia ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu pre kontrolovanú transakciu. Predmetom tohto vzoru je metóda nezávislej trhovej ceny, prostredníctvom ktorej sa zisťuje cena dlhodobého hmotného majetku (osobné motorové vozidlo), ktorý je predmetom plánovanej kontrolovanej transakcie medzi nezávislými osobami. Na 16 stranách okrem spôsobu výberu porovnateľných …

 • Vzory

  Skrátená transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor)

  Skrátená transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor) je precízne vypracovaným vzorom skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2018, ktorý reflektuje najaktuálnejšie právne predpisy upravujúce povinný obsah skrátenej transferovej dokumentácie. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie je vypracovaný k najčastejším druhom kontrolovaných transakcií, s ktorými sa bežný daňovník môže v reálnom živote stretnúť. Ide o prenájom nehnuteľnosti, poskytnutie úveru, poskytnutie služieb, predaj zásob a …

 • Vzory

  Základná transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor)

  Základná transferová dokumentácia za rok 2018 (vzor) je starostlivo pripravený vzor, ktorý dokumentuje systém transferového oceňovania daňovníka uskutočňujúceho cezhraničné kontrolované transakcie v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Vzor základnej transferovej dokumentácie má spolu 42 strán, čo podčiarkuje skutočnosť, že je vypracovaný precízne, komplexne a bez akýchkoľvek kompromisov. Samozrejme obsahuje funkčnú analýzu, rizikovú analýzu, analýzu porovnateľnosti a aplikáciu metódy transferového oceňovania. …