Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019

59,90 

Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019 predstavuje interný manuál fiktívnej obchodnej spoločnosti platný k právnemu stavu účinnému k 1. januáru 2019, ktorý upravuje jej systém transferového oceňovania modelovaný na reálnych trhových podmienkach. Vzorová interná smernica pre transferové oceňovanie je jedinečným produktom svojho druhu na Slovensku z hľadiska obsahu, rozsahu aj aktuálnosti. Je úplne detailná a celkom konkrétna. Nenájdete v nej jediné nevyplnené pole alebo poznámku typu „toto si vyplňte podľa seba“. Takmer 35 000 slov na neuveriteľných 70 stranách už len podčiarkuje skutočnosť, že táto interná smernica pre transferové oceňovanie je vyhotovená bez akýchkoľvek kompromisov.

Kategórie:

Popis

Čo obsahuje interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019?

 • vzorový interný manuál fiktívnej obchodnej spoločnosti RONNES Slovakia, s. r. o. platný k právnemu stavu účinnému k 1. januáru 2019, ktorý upravuje jej systém transferového oceňovania modelovaný na reálnych trhových podmienkach,
 • vzor internej smernice pre transferové oceňovanie upravuje predovšetkým spôsob uplatňovania metód transferového oceňovania, spôsob vykonávania funkčnej analýzy, rizikovej analýzy a analýzy porovnateľnosti, spôsob určovania cien kontrolovaných transakcií, spôsob preukazovania súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu a spôsob vypracovania transferovej dokumentácie,
 • vzor internej smernice pre transferové oceňovanie ďalej upravuje aj práva a povinnosti obchodnej spoločnosti RONNES Slovakia, s. r. o. a jej zamestnancov pri dodržiavaní internej smernice pre transferové oceňovanie,
 • predmetná obchodná spoločnosť RONNES Slovakia, s. r. o. má v rámci vzoru internej smernice transferového oceňovania spolu 6 závislých osôb, pričom z dvoma z nich opakovane uskutočňuje zahraničné kontrolované transakcie, ktorých predmetom sú dva rôzne produkty.

Čo ešte potrebujete vedieť o vzore internej smernice pre transferové oceňovanie?

 • vzor internej smernice pre transferové oceňovanie je informatívny a právne nezáväzný, keďže neexistuje predpísaný obsah a ani forma internej smernice pre transferové oceňovanie – každý daňovník si musí internú smernicu transferového oceňovania prispôsobiť vlastným jedinečným podmienkam,
 • vzor internej smernice transferového oceňovania vychádza zo zásad a pravidiel Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019 je v celom svojom rozsahu úplná a konkrétna, preto neobsahuje žiadne rady, vysvetlivky, komentáre a ani vyjadrenia typu „na tomto mieste je potrebné uviesť“, „túto časť je potrebné si prispôsobiť podľa svojich podmienok“ a podobne z rovnakého dôvodu – že je úplná a konkrétna – neobsahuje ani žiadne prázdne polia a nevyplnené údaje.

Aké technické parametre má interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019?

 • interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019 má spolu 70 strán, a to pri veľmi úzkych okrajoch (hore a dole 1 cm, vľavo a vpravo 1,5 cm),
 • hlavný text internej smernice transferového oceňovania je písaný veľkosťou písma 12, nadpisy prvej úrovne sú písané veľkosťou písma 16 a nadpisy druhej úrovne sú písané veľkosťou písma 14, v tabuľkách a v schémach je použitá veľkosť písma 10, pričom v celom vzore internej smernice je používaný font písma Calibri,
 • interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019 je rozdelená do 14 kapitol a 31 podkapitol,
 • okrem samotného textu vzor internej smernice transferového oceňovania obsahuje aj 1 obrázok, 15 tabuliek, 6 schém a 1 graf.

V akom formáte súboru je interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019?

 • v editovateľnom formáte súboru Microsoft Word Document (.docx),
 • v needitovateľnom formáte súboru Portable Document Format (.pdf),
 • ku každej objednávke dodávame internú smernicu transferového oceňovania v oboch formátoch.

Ak máte nejaké otázky ohľadom tohto produktu, neváhajte nás kontaktovať.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Interná smernica pre transferové oceňovanie (vzor) 2019”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *